فیلم های آموزشی میکرو AVR

بخش اول ---  دانلود ( مقدمه 1)
بخش دوم --- دانلود ( مقدمه 2)
بخش سوم --- دانلود ( رجیسترهای پورت )
بخش چهارم
--- دانلود  ( برنامه های کدویژن و بسکام مرتبط با بخش سوم )
بخش پنجم --- دانلود  ( توضیح خلاصه در مورد کلیه امکانات موجود در AVR )
بخش ششم --- دانلود  ( پیاده سازی دکودر BCD-7segment با کدویژن وبسکام )
بخش هفتم --- دانلود  ( منابع کلاک )
بخش هشتم --- دانلود( خواندن و نوشتن رجیسترهای 16 بیتی و توضیح Status Register )
بخش نهم
--- دانلود  ( پشته و مقدمه ای بر تایمرها )
بخش دهم
--- دانلود( تایمر )
بخش یازدهم
--- دانلود  ( تایمر 0 در mega32 )
بخش دوازدهم --- دانلود  ( ادامه تایمر 0 در mega32 )
بخش سیزدهم --- دانلود   ( ادامه تایمر 0 در mega32 )
بخش چهاردهم --- دانلود   ( انجام یک آزمایش عملی با تایمر 0 )
بخش پانزدهم --- دانلود   ( توضیح نحوه Multiplex کردن 7segment )
بخش شانزدهم --- دانلود  ( Debouncing )
بخش هفدهم
--- دانلود  ( توضیح سخت افزار 7segment و صفحه کلید ماتریسی )
بخش هجدهم--- دانلود  ( توضیح کدهای بخش هفدهم )
بخش نوزدهم --- دانلود   ( توضیح کدهای بخش هفدهم )
بخش بیستم --- دانلود   ( منبع تغذیه پیشنهادی برای استفاده در محیط های پر نویز و صنعتی )
بخش بیست و یکم --- دانلود( فیلتر EMI و مقدمه تایمرهای 1 و 2 )
بخش بیست و دوم --- دانلود ( تایمر 1  )
بخش بیست و سوم --- دانلود  ( ادامه تایمر 1  )
بخش بیست و چهارم --- دانلود ( ادامه تایمر 1  )
بخش بیست و پنجم --- دانلود  ( ادامه تایمر 1  )
بخش بیست و ششم --- دانلود ( ادامه تایمر 1  )
بخش بیست و هفتم --- دانلود ( توضیح کد تولید PWM سینوسی 50 هرتز )
بخش بیست و هشتم --- دانلود ( وقفه های خارجی )
بخش بیست و نهم --- دانلود ( توضیح کد شمارنده با وقفه خارجی)
بخش سی ام --- دانلود ( توضیح روش های مختلف پیاده سازی شمارنده)
بخش سی و یکم --- دانلود ( توضیح کد شمارنده با اعمال کلاک به تایمر 1)
بخش سی و دوم --- دانلود ( ADC )
بخش سی و سوم --- دانلود ( ADC )
بخش سی و چهارم --- دانلود ( ADC )
بخش سی و پنجم --- دانلود ( ADC )
بخش سی و ششم --- دانلود ( تحلیل کد اتصال LM35 به ADC )
بخش سی و هفتم --- دانلود ( مقایسه کننده آنالوگ)

منبع: knowledgeplus.ir

/ 1 نظر / 339 بازدید
soheil

سلام این لینک های دانلود فیلم ای وی ار مشگل داره 404 نشون میده با فیلتر شگن هم نمی تونم دانلودشون کنم