برنامه ریزی فیوز بیت های قفل کننده حافظه avr - زبان بیسیک - بسکام

عنوان: برنامه ریزی فیوز بیت های قفل کننده حافظه avr به زبان بیسیک با نرم افزار بسکام

در میکرو avr فیوز بیت هایی به منظور قفل کردن حافظه فلش یا eeprom قرار داده اند که برنامه نویس با برنامه ریزی کردن آنها میتواند از سرقت برنامه خود که در حافظه فلش یا حافظه ماندگار میکرو هست محافظت کند فقط باید به این نکته توجه کنید که اگر بعضی از فیوز بیت ها را برنامه ریزی کنید خود برنامه نویس هم نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد یا حافظه میکرو را پاک کند .

 پس باید توجه کنید که در صورت لزوم این بیت ها را برنامه ریزی کنید.

دانلود فایل pdf طریقه برنامه ریزی فیوز بیت های atmega16

/ 0 نظر / 428 بازدید